Image Alt

Privacy verklaring

 / Privacy verklaring

Privacyverklaring Lekker in je Vacht

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. We maken duidelijk welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden deze worden gebruikt. We leggen je ook uit hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat jij hier van op de hoogte bent en raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Lekker in je Vacht is een bedrijf dat verschillende diensten aanbiedt rondom katten. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken we bij de uitvoering van onze dienstverlening samen met andere organisaties of bedrijven.

Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermeldenvoor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij op het moment dat wij uw persoonsgegevens uitvragen en via deze privacyverklaring;

 

 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

 

 • je eerst om uitdrukkelijke toestemming vragen (telefonisch of online) om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;

 

 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;

 

 • wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder meer voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;

passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen

 

 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraagter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens

Lekker in je Vacht
Chopinsingel 12
2402 EL Alphen aan den Rijn
Lekkerinjevacht@gmail.com
Telefoon: 0617338436
KvK: 62646400

Doel van verwerking van uw gegevens

Wanneer je gebruik maakt van onze diensten of de website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Uw persoonsgegevens worden alleen bewaard om een dienst / opdracht te kunnen uitvoeren en u een factuur te kunnen sturen.
Wij verwerken de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam cliënt
 • Adres contactpersoon cliënt
 • E-mailadres en telefoonnummer contactpersoon cliënt
 • Gedragsmatige gegevens
 • Naam, ras, leeftijd en medische gegevens huisdier(en) van client

Doeleinden

Wij verwerken de persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (afhankelijk van welke diensten je gebruikt):

 • Voor het gebruik van alle functionaliteiten en diensten op de website
 • Om jouw opdracht te verwerken en u te informeren van de verloop daarvan
 • Om jouw vragen te beantwoorden

 

Wie gaan uw gegevens ontvangen?

De gegevens worden ontvangen en verwerkt door Lekker in je Vacht. Uw gegevens worden enkel gedeeld met derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de aangevraagde diensten. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

 • Jortt, administratie programma en boekhoudkundige software . Lees de privacyverklaring, onderdeel van de algemene voorwaarden: https://www.jortt.nl/privacybeleid/
 • Mach-IT. Systeembeheerder; maakt back-up van onze database. De verbinding tussen de back-up server en de server van Dier en Dongen VOF is vergrendeld met een SSL certificaat. Toegang tot onze server is beveiligd met een per gebruiker uniek gebruikersnaam en wachtwoord. Wijzigingen aan het systeem kunnen enkel worden uitgevoerd door de systeembeheerder.

Hoe lang slaan wij uw gegevens op?

Uw gegevens worden opgeslagen zolang de samenwerking bestaat, of – aangaande boekhoudkundige administratie – zolang de wetgever verplicht. In voorkomend geval wordt de dan geldende wettelijke termijn gehanteerd: fiscaal 7 jaar. Na beëindiging van de samenwerking wordt u uitgeschreven. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken.

Hoe kunt u uw gegevens inzien, wijzigingen of verwijderen?

Stuur ons een e-mail en u krijgt inzage in uw gegevens. U kunt via e-mail ook wijzigingen van uw gegevens doorsturen. Tevens kunt u via e-mail bezwaar maken tegen het feit dat wij uw gegevens in beheer hebben. Wij zullen uw gegevens verwijderen daar waar dit niet in strijd is met de wettelijke verplichtingen met betrekking tot de boekhoudkundige administratie.

Recht om een klacht in te dienen

Heeft u een klacht over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waarom hebben we uw persoonsgegevens nodig?

Zonder uw gegevens kunnen we voor u geen opdracht uitvoeren, geen contact met u opnemen over de opdracht via e-mail, post of telefonisch, geen factuur mailen of betalen. U heeft altijd het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens door Lekker in je Vacht weer in te trekken daar waar dit niet in strijd is met de wettelijke verplichtingen met betrekking tot de boekhoudkundige administratie.

Consecte libero id faucibus nisl tincidu. Magna etiam tempor orci lobor faculs lorem ipsum.

Instagram feed

Inhoud mag niet worden overgenomen zonder toestemming