Image Alt

Katten Blog

 / Sociaal leven kat  / Katten wennen niet aan elkaar – 13 belangrijkste redenen
katten wennen niet aan elkaar maar vechten

Katten wennen niet aan elkaar – 13 belangrijkste redenen

Katten wennen niet aan elkaar

Je hebt de katten een week rustig aan elkaar laten wennen. Je hebt ons stappenplan voor de langzame introductie opgevolgd. Maar na twee weken wordt er nog steeds gemept, geblazen of gegromd en zitten de katten nog niet écht lekker in hun vel. Je huidige kat of de nieuwkomer ervaart nog spanning of geeft gemengde signalen af.

Dat is natuurlijk heel vervelend en al helemaal niet waarop je had gehoopt. We zien in onze kattengedragspraktijk veel van dit soort gevallen. En soms kunnen we je hierbij helpen, bijvoorbeeld door de meest gespannen kat net even wat meer ondersteuning te geven. Of door de stappen van het introductieplan net even wat beter af te stemmen op de specifieke situatie.

Maar veel vaker kunnen we dit helaas niet verhelpen, omdat het probleem hem zit in het ontbreken van een sociale basis. En aan problemen die ontstaan vanuit een socialisatie gebrek oftewel een socialisatie deficiëntie kan ook een kattengedragstherapeut niets doen. Dat komt omdat die sociale basis van je kat in de eerste plaats bepaalt of je kat überhaupt wel fijn kan samenleven met een andere kat. En dat deze wordt gevormd (of niet) tijdens de ontwikkeling in de kittentijd. Deze basis is er wel of niet en is op latere leeftijd niet meer te veranderen.

In deze blog zetten we de meestvoorkomende redenen voor je op een rijtje. En geven we aan wat de mogelijkheden zijn wanneer dit voor jouw katten geldt.

De belangrijkste reden waarom katten niet aan elkaar wennen: de sociale basis ontbreekt 

katten die vóór 12 weken uit het nest zijn gehaald missen sociale basis

De allerbelangrijkste reden dat katten niet aan elkaar wennen, is dat de sociale basis ontbreekt. De manier van katten aan elkaar wennen is belangrijk, maar verandert niets aan de basis waarmee je werkt. Het verandert bijvoorbeeld niets aan het leeftijdsverschil of aan de sociale basis van je kat. Een sociale kat is overigens niet hetzelfde als een knuffelige kat, dat wordt hier niet mee bedoeld.

Een sociale kat heeft als kitten voldoende tijd (minimaal 12 wk) gekregen om sociale vaardigheden van andere nestgenootjes te leren. En ze hebben ook geleerd om andere katten als soortgenoten te zien. Katten die 6 weken of langer nooit of maar weinig met andere katten in aanraking zijn geweest, hebben nooit geleerd om katten als hun eigen soortgenootjes te zien. 

Katten met een sociale basis herkennen emoties van de andere kat
angstige katten wennen niet aan elkaar

Een bange kat is o.a. te herkennen aan een ineengedoken houding, platte oren en grote pupillen

Ze leren in het nest van andere kittens bijvoorbeeld om een boze of bange kat te herkennen. Je weet waarschijnlijk zelf ook wel een aantal kenmerken op te noemen waaraan je een bange kat herkent. Een heel bange kat (plaatje) herken je bijvoorbeeld aan grote pupillen, platte oren, een in elkaar gedoken houding en een lage staart. Een kitten leert dat een ander kitten bang is en wat dit betekent, door dit te ervaren. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor angst. Een kitten leert alle gemoedstoestanden te herkennen door maar lang genoeg om te gaan met andere kittens.

Sociale katten weten goed te reageren op de emoties van andere katten

Een kitten leert met genoeg tijd dus van zijn broertjes en zusjes hoe bange, blije, speelse of boze kittens eruit zien. Vervolgens moeten kittens ook leren hoe ze hier gepast op reageren.

Een kat die minimaal 12 weken in het nest is gebleven heeft als voorbeeld geleerd om een bange kat genoeg afstand te geven.

Sociale katten hebben ook geleerd hoe ze een bange kat gerust kunnen stellen door middel van kattentaal.

Ze hebben een heel repertoire aan gedrag om de ander te laten zien dat ze geen kwaad in de zin hebben. Zo kunnen zij zich bijvoorbeeld minder bedreigend maken door te gaan liggen of door langzaam te knipperen met de ogen.

Heel kenmerkend voor vroeggescheiden katten – die dus niet geleerd hebben hoe ze gepast reageren op angst – is dat deze geen afstand bewaren en zelfs bovenop de angstige kat springen. Vervolgens loopt dit dan uit op een gevecht. Een kat die te vroeg uit het nest is gehaald heeft nooit de kans gekregen om dit te leren.

Gemengde signalen tijdens de introductie

Een gebrekkig gesocialiseerde kat weet niet goed hoe de emoties bij andere katten eruit zien en weet ook niet goed hoe ze hier gepast op reageren. Bij gebrekkig gesocialiseerde katten ontstaat snel miscommunicatie omdat ze de kattentaal en kattenlichaamstaal nooit goed geleerd hebben.

Oftewel, de kat begrijpt dan de boodschap van de andere kat verkeerd of gewoon helemaal niet. En weet daarnaast ook niet wat zijn eigen gedrag voor reactie uitlokt bij de andere kat.

Dit geeft veel onzekerheid en spanning bij een kat die enerzijds de intentie van de andere kat daarom niet kan inschatten. En anderzijds ook niet goed weet hoe zij zich op een gepaste manier moet gedragen.

Deze miscommunicatie uit zich tijdens de introductie vaak in gemengde of tegenstrijdige signalen en zorgt in het algemeen sneller voor onderlinge conflicten.  Simpelweg omdat ze de ander niet goed begrepen hebben, of omdat ze zelf op een “vreemde manier” gereageerd hebben.

Zo kan het spelend tikken met een pootje verkeerd worden begrepen en opgevat als “jij wil mij slaan”. Beide gebeuren met de pootjes en dit gedrag kan enkel goed worden gelezen en begrepen als je kat daar de sociale vaardigheden voor heeft. In plaats van dat er dat dan wordt gereageerd met spelgedrag, reageert de kat agressief. Dat is natuurlijk niet de juiste reactie op het leuke spel van de ander.

Wanneer een kat samenleeft met een andere kat, komen ze dagelijks met elkaar in contact. En elk contactmoment kan eindigen in zo’n conflict omdat ze de ander niet goed begrepen hebben. Of omdat ze zelf vreemd of ongepast gereageerd hebben op de ander. Daar kunnen ze niets aandoen. Ze hebben dat gewoonweg niet geleerd als kitten. Deze conflicten zorgen op hun beurt ook weer voor spanning en belemmeren de katten om een fijne, sterke vriendschap op te bouwen.

Als gebrekkig gesocialiseerde katten toch moeten samenleven in een huis, dan zullen deze conflicten de fragiele band steeds verder kunnen aantasten. En kan er een situatie ontstaan waarbij een kat of beide katten altijd (enigszins) op hun hoede zijn en elkaar slechts tolereren. Dit is een verre van ideale situatie en wil je daarom liever voorkomen.

Sociale katten herkennen en accepteren elkaars grenzen

Ook leren kittens elkaars grenzen herkennen en hoe ze deze moeten aangeven. Door samen te spelen leren ze bijvoorbeeld hoe hard ze in het oor van hun zusje kunnen bijten voordat deze gaat piepen (=grens aangeven). Vroeggescheiden katten hebben nooit geleerd om deze grenzen goed te herkennen en weten niet hoe zij hier goed op reageren.

In de praktijk zien we daarom dat deze katten harder bijten en niet stoppen wanneer de ander aangeeft dat hij iets niet wil. Dit zorgt vervolgens weer voor angst bij de kat waarvan de grenzen niet worden gerespecteerd. Je kunt je misschien wel voorstellen dat dit voor grote problemen zorgt in de interactie tussen je katten. Daarom ontstaan er vroeg of laat problemen wanneer je twee gebrekkig gesocialiseerde katten bij elkaar zet.

Katten die te vroeg (voor 12 wk) uit het nest zijn gehaald zijn alleen beter af
Omdat de sociale basis onderdeel is van de vroege ontwikkeling van je kat is deze onverandelijk. Een kattengedragstherapeut kan daarom helaas de problemen die hierdoor ontstaan niet bijsturen. Het beste kun je daarom helemaal geen andere kat plaatsen bij een vroeggescheiden kat.

Wat moet je doen als er al een niet sociale kitten of kat in huis is en dit niet goed gaat?

De meest liefdevolle en zorgzame beslissing is een ander huisje te zoeken voor de nieuwkomer

Deze vraag wordt ons dagelijks wel gesteld en het is heel erg begrijpelijk dat je in korte tijd al gehecht bent aan de nieuwkomer. Wellicht ben je helemaal verliefd geworden op de nieuwe kat toen je ging kijken. Dat is ook de reden waarom we zoveel informatie delen op Lekker in je Vacht, juist om dit soort teleurstellingen te voorkomen. Want hoe verliefd je zelf ook bent op de nieuwkomeling, je eigen kat ervaart dit toch anders.

Het beste wat je voor je kat kan doen in deze situatie, is erkennen dat je kat eenmaal nooit de kans heeft gehad om te leren hoe hij met andere katten moet omgaan. En daarom de sociale basis mist die nodig is om vriendjes te worden met een andere kat. Deze katten zijn (een beetje oneerbiedig, maar simpel gezegd) sociaal gehandicapt. Wanneer je een of twee katten hebt die vroeggescheiden zijn is de kans dat zij vriendjes worden héél klein. Als dit de reden is waarom je katten niet aan elkaar wennen, is het beste advies om de nieuweling te herplaatsen.

In deze situatie is het daarom het meest zorgzaam en liefdevol voor je kat om een nieuw huisje te zoeken voor de nieuwkomeling. Het is niet zo vriendelijk richting je eigen kat om de nieuwkomer te willen houden wanneer je eigenlijk zelf ook al merkt dat dit niet goed gaat.

Wil je dit niet, zorg dan in ieder geval dat de katten elkaar kunnen ontlopen

Het enige dat je kunt doen om de situatie te verbeteren voor je kat is beide katten voldoende mogelijkheden geven om elkaar uit de weg te gaan. Dit kun je doen door de katten vrije toegang in huis te geven. En door bijvoorbeeld de leefomgeving te vergroten door ook gebruik te maken van de vertikale ruimte in huis. Dit kun je bijvoorbeeld doen door een klimwand te maken. Wil je de klimwand onderdelen bekijken die we verkopen in de webshop, klik dan hier. Belangrijk is om je te realiseren dat dit ervoor zorgt dat de katten zo min mogelijk stress van elkaar ervaren, maar een hele fijne situatie is het niet voor de katten.

2. De katten zijn te snel samengezet

Direct samenzetten van nieuwe katten gaat vaker mis dan goed

Wanneer je katten aan elkaar gaat wennen – kun je dat op verschillende manieren doen. De meest simpele (en risicovolle) manier is ze direct samenzetten. Of dit wel of niet goed gaat, hangt af van verschillende factoren. Katten die vroeg (rond 7-8 weken) uit het nest worden gehaald hebben een stuk meer moeite met zo’n directe confrontatie dan katten die later (meer dan 12 weken) uit het nest gehaald zijn. Katten die te vroeg uit het nest zijn gehaald hebben namelijk minder lang de tijd gehad om sociale vaardigheden te leren. Deze hebben katten nodig om op een juiste manier met een andere kat om te kunnen gaan. Zoals hierboven al staat, is het twijfelachtig of je deze combinatie überhaupt moet proberen. Omdat de slagingskans zo klein is, raden we dit eigenlijk altijd af.

Maar als je dit toch wil, kies dan in ieder geval voor de langzame introductie. Vroeggescheiden katten en katten afkomstig van een gestreste moederpoes zijn namelijk ook erg stressgevoelig. Een gespannen kat staat niet open voor vriendschap. Daarnaast beïnvloedt de grootte van je huis, alsmede de inrichting ervan of het direct samenzetten wel of niet goed gaat. Omdat het ‘direct samenzetten’ afhankelijk is van zoveel verschillende factoren, gaat deze vorm van katten introduceren vaker fout dan goed. En gaat het eenmaal mis, dan gaat het vaak ook goed mis, met alle gevolgen van dien. Direct samenzetten van katten is daarom een methode die niet voor elke combinatie van katten goed werkt. Katten direct samenzetten is een belangrijke reden dat katten niet aan elkaar wennen.

De langzame introductie geeft de meeste kans op vriendschap

Om deze reden is er een protocol ontwikkeld om katten veilig aan elkaar te laten wennen: de langzame introductie. Deze methode geeft de meeste kans op vriendschap omdat de katten zelf het tempo bepalen. Op deze website vind je uitgebreide informatie over deze methode, waarbij ook een stappenplan hoort om de introductie in goede banen te leiden. Het stappenplan is zorgvuldig opgesteld en heeft al tot vele bevriende katten geleid. Dat ook de langzame introductie soms weleens mis gaat, ligt niet aan het advies. Wat is dan wel het probleem? Lekker in je Vacht ziet in de praktijk steeds dezelfde patronen waardoor de introductie langer duurt dan nodig of misloopt.

3. De katten passen niet goed bij elkaar

katten die niet bij elkaar passen wennen niet aan elkaar

Hoe groot de kans is dat katten bevriend raken en hoelang dit duurt, hangt niet alleen af van de manier van introduceren. Factoren die dit beïnvloeden zijn:

 • De leeftijd – Een oudere kat past zich minder goed aan een nieuwe situatie aan, dan een kitten
 • Het leeftijdsverschil – het advies is maximaal twee jaar leeftijdsverschil
 • Gelijke rassen – Een druk kattenras gaat niet zo goed samen met een rustig ras
 • Karakters – Een pittige kat past minder goed bij een rustige goedsul
 • Mate van socialisatie – Voor vriendschap zijn goede sociale vaardigheden nodig
Leeftijdsverschil is te groot (kitten bij oudere kat)

Je kunt problemen ervaren wanneer het leeftijdsverschil te groot is zoals bijvoorbeeld het geval is wanneer je een kitten bij een oudere kat zet. Kittens en oudere katten zitten in andere levensfases en hebben daarom andere behoeftes. De mate van activiteit en speelsheid komt bijvoorbeeld niet goed overeen. En een kitten is bezig om de wereld te ontdekken met al zijn zintuigen, terwijl een oudere kat juist gericht is op meer rust. Dit is een probleem die goed te voorkomen is door een maximaal leeftijdsverschil van 2 jaar aan te houden. Een te hoog leeftijdsverschil is onveranderlijk en de problemen die hierdoor ontstaan helaas ook. Een te hoog leeftijdsverschil is een belangrijke reden waarom sommige katten niet aan elkaar wennen.

Katten zijn niet van hetzelfde of vergelijkbare ras

Het is ook belangrijk dat de raskatten die je samenzet goed bij elkaar passen. Sommige rassen zoals de Bengaal zijn erg actief. Deze passen dan niet zo goed bij een rustiger ras zoals de Brits Korthaar. Het beste kun je kiezen voor katten van hetzelfde ras, omdat deze het beste vergelijkbaar zijn qua activiteit, speelsheid, felheid en manier van met elkaar omgaan. Ook binnen een ras kunnen al verschillende karakters zitten. Dus door te kiezen voor katten van hetzelfde ras, houd je in ieder geval de basis gelijk.

Karakters van de katten botsen

Een hele felle, speelse kat past niet zo goed bij een hele verlegen angstige kat. Als de karakters te ver uit elkaar liggen, kan dit voor problemen zorgen. Zorg daarom voor een goede basis waarbij de karakters ongeveer hetzelfde zijn.

4. Het was niet het juiste moment (stressvolle gebeurtenissen)

Een introductie heeft de meeste kans van slagen wanneer beide katten volledig ontspannen zijn. Sommige levensgebeurtenissen zorgen voor een hoop stress bij de kat. Wanneer de kat net zo’n gebeurtenis achter de rug heeft, is dat niet het meest geschikte moment om hem aan een andere kat te laten wennen. Soms lukt de introductie daarom ook niet omdat het simpelweg niet het juiste moment er voor is. Wanneer de kat een van deze gebeurtenissen heeft meegemaakt, kun je beter een tijdje (enkele maanden) wachten voordat je een nieuwe kat in huis haalt:

 • Net na het overlijden van het maatje van de kat
 • Wanneer je eigen kat last heeft van een gedragsprobleem
 • Wanneer je nog met vakantie gaat
 • Na een verhuizing of verbouwing
 • Na een gezinsverandering (b.v. scheiding, kindje krijgen)

5. Het huis is te klein voor twee of meer katten

Omdat katten conflictmijdende dieren zijn, is het belangrijk dat ze genoeg ruimte hebben om zich terug te trekken. In een ideale leefsituatie heeft elke kat zijn eigen slaapkamer waarin hij zich kan afzonderen. En het liefst nog een kamer extra (dus twee slaapkamers per kat). Voor twee katten heb je dus 2 tot 4 slaapkamers nodig. Katten die elkaar slechts tolereren of zelfs vijanden zijn, zullen elkaar nog vaker dan bevriende katten willen ontlopen. In een kleine woning hebben katten maar beperkt of helemaal geen mogelijkheid om zich terug te trekken. Het is belangrijk dat je genoeg ruimte hebt voor je kat(ten).

De langzame introductie vereist dat de katten (tijdelijk) apart worden gezet in een kamer. En welke kamer daar het beste geschikt voor is, ligt in een kleinere woning niet altijd voor de hand. De slaapkamer, de hobbykamer, serre, logeerkamer of studeerkamer kunnen tot geschikte kamers worden omgetoverd door de juiste inrichting te gebruiken. In elke (kleine) kamer zijn genoeg mogelijkheden nodig om de katten om hun natuurlijke gedrag te vertonen. Alleen dan is er sprake van een basis waarin de katten kunnen ontspannen, wat nodig is om open te staan voor vriendschap met een andere kat. Ook zal je meer tijd en energie moeten steken in het bezighouden van beide katten, om ervoor te zorgen dat de katten niet snel verveeld raken. Wanneer er geen mogelijkheid is om beide katten een eigen plekje te geven, is de woning waarschijnlijk niet voldoende groot voor twee (of meer) katten. Een kat heeft genoeg ruimte nodig zodat je bijvoorbeeld genoeg kattenbenodigdheden op geschikte locaties kunt neerzetten.

6. Er zijn stappen overgeslagen van het langzame introductie plan

Het stappenplan voor de langzame introductie bestaat uit verschillende fases die rekening houden met de leerprocessen en gevoelens van de kat. Het stelt de katten in staat om neutrale en positieve ervaringen met elkaar te hebben. Alle ervaringen dragen er evenveel aan bij dat de kat de ander uiteindelijk als iets positiefs leert zien. Je kunt daarom het stappenplan het beste stapje voor stapje opvolgen en geen stappen overslaan. Belangrijke stappen overslaan zorgt ervoor dat de introductie langer duurt en niet sneller verloopt.

7. De langzame introductie  te snel doorlopen

Het stappenplan geeft precies aan wanneer je verder kunt naar de volgende stap. En op welke signalen je moet letten van je katten voordat je verder kunt naar de volgende stap. Wanneer katten blazen, meppen of op een andere manier angst vertonen ga je te snel. Ga dan weer terug naar de vorige stap die wel goed ging, want je katten geven aan dat het te snel gaat. Wanneer je de stappen goed doorloopt, zul je deze angstsignalen niet zien. De langzame introductie werkt juist zo goed omdat je het tempo van je katten volgt. En het tempo niet zelf bepaalt. Neem hen daarom als uitgangspunt en wees geduldig. Het is slim om de kat die er het meeste moeite mee heeft, het tempo te laten bepalen. Hoewel de introductie met een kitten vlot kan verlopen, kun je uitgaan van enkele weken tot maanden voor volwassen katten. Twee weken is dus meestal niet genoeg voor volwassen katten. Dat kan goed de reden zijn waarom je katten niet aan elkaar wennen, je wil te snel!

8. De langzame introductie duurt te lang

In het stappenplan staan signalen beschreven waaraan je kunt zien of de katten er al aan toe zijn om verder te gaan naar de volgende stap. Het is belangrijk om niet te snel te willenmaar ook niet te langzaam! Het is namelijk nodig om de katten tijdelijk apart te houden, maar niet bevorderlijk om ze onnodig lang van elkaar te scheiden. Je wilt zo snel en veilig mogelijk naar een situatie toe werken waarin de katten van elkaars gezelschap genieten maar ook toegang hebben tot de gehele leefomgeving. Ben je wat te voorzichtig en ga je te langzaam, kan dit ook de reden zijn waarom je katten niet aan elkaar wennen.

9. Er is onvoldoende aandacht voor beide katten

Sommige katteneigenaren beginnen met volle moed aan de langzame introductie, maar haken af omdat een van de katten er ongelukkig van wordt. Omdat de langzame introductie vereist dat de katten tijdelijk apart van elkaar leven, zul je goed in de gaten te houden of beide katten wel beschikken over genoeg mogelijkheden om hun natuurlijke gedrag te vertonen. Dat betekent dat hij moet kunnen jagen en spelen, klimmen en klauteren, naar buiten moet kunnen kijken en bijvoorbeeld genoeg eten en drinken heeft. Je zult je aandacht wat beter moeten verdelen tussen de oude en de nieuwe kat. Dat kost best wat tijd en moeite, maar als het goed gaat heb je 15-20 jaar lang eer van je werk.

10. Stressignalen kat worden niet goed herkend

In het stappenplan voor de langzame introductie staat precies beschreven waarop je moet letten om te bepalen of je kat al toe is aan de volgende stap. Kattengedrag en lichaamstaal zijn erg complex waardoor het niet altijd even duidelijk is of de kat nu compleet ontspannen is of niet. Voor een goede introductie is het belangrijk dat beide katten volledig ontspannen zijn voordat ze met elkaar in aanraking komen. Enkel ontspannen katten staan open voor vriendschap. Wanneer een van de katten onderstaande stress symptomen vertoont, kun je beter niet verder gaan met een volgende stap:

Signalen die wijzen op stress:

 • staart naar beneden (tussen poten) in plaats van omhoog
 • onrustig rondlopen
 • veel op schoot komen
 • laag bij de grond lopen
 • staren in de ogen (van jullie of andere kat)
 • wanneer zij zich veel wassen op een en dezelfde plek
 • rollen over de grond
 • veelvuldig kopjes geven
 • meer of luid miauwen
 • wanneer een van de katten zich verstopt
 • borstelige dikke staart
 • vergrote pupillen
 • grommen/blazen/huilen/hissen
 • omhoog staande, licht naar voren gekantelde oren / oren in nek
 • oren die telkens draaien richting een geluid
 • gestrekte achterpoten
 • kruipen/laag bij de grond lopen
 • in slowmotion lopen (sluipen)
 • trillingen of samentrekkingen van de vacht
 • likken van de lippen/bek
 • zittend met pootje van de grond
 • wanneer ze op hun rug gaan liggen (met klauwen uit of tanden ontbloot)

11. Katten zijn (nog) niet ontspannen in elke ruimte

Het beste uitgangspunt voor een geslaagde introductie is totale ontspannenheid bij beide katten. Dat betekent dat de katten, los van elkaar ontspannen moeten kunnen zijn in iedere ruimte in huis. Om dit voor elkaar te krijgen, wissel je de katten dagelijks van ruimte tijdens de introductie. Woont de ene kat op de boven- en de andere op de benedenverdieping? Wissel de katten dan dagelijks van verdieping.

De bovenwonende kat komt dan bijvoorbeeld ’s avonds beneden, en de benedenwonende kat komt ’s avonds boven. Pas wanneer beide katten ontspannen rondlopen in elke ruimte van het huis, kun je verder met de volgende stappen uit het stappenplan. Zo voorkom je dat een van de katten angstig is tijdens een introductie-stap omdat een bepaalde ruimte onwennig is. Een bijkomend voordeel hiervan is dat de katten dagelijks gebruik kunnen maken van alle kattenspullen en kamers in huis.

12. Huis is niet voldoende ingericht op opvangen spanning

Katonvriendelijke omgeving kan ervoor zorgen dat katten niet aan elkaar wennen

Afhankelijk van de stressgevoeligheid en het karakter van je kat, zal hij zich meer of minder gespannen voelen tijdens het hele proces van introduceren. Een kat die erg angstig en gestrest is, heeft meer behoefte aan hulp van buitenaf om zich te ontspannen. Het kan erg helpen om genoeg aandacht te besteden aan veilige hoge plekken en verstopplekken. Hoe beter de omgeving de kat helpt zich veilig te voelen, hoe sneller en beter hij zich kan ontspannen.

Door de leefomgeving te optimaliseren kun je daarom ook de introductie versnellen, omdat ontspannen katten meer open staan voor het sluiten van vriendschap. Daarentegen kan een inrichting die er niet zo op gericht is om de kat veilig te laten voelen, een introductie van een angstige kat tegenwerken. Daarom kan de omgeving ook de reden zijn waarom katten niet aan elkaar wennen.

13. De hulpmiddelen (bench) die je gebruikt zorgt ervoor dat katten niet aan elkaar wennen

Op internet kun je veel informatie vinden over het introduceren van katten. Maar helaas zijn niet alle tips even vriendschap bevorderend. Vooral het reismandje en de bench worden veel aangeraden (zelfs door sommige kattengedragstherapeuten) en deze zijn niet bevorderlijk voor vriendschap. Er wordt dan aangeraden om de bange kat in een bench op te sluiten en hem zo kennis te laten maken met de andere kat.

Door een kat op te sluiten in een bench ontneem je een kat zijn bewegingsvrijheid en de controle over zijn omgeving. De kat zal zich vooral angstig voelen, omdat hij niet op een katse manier kan reageren op wat er om zich heen gebeurt. Zoals hierboven al werd aangegeven, is angst geen goed uitgangspunt voor een kat om bevriend te raken met een andere kat.

Heb je een nieuwe kat in huis? Lekker in je Vacht kan je helpen om de introductie van sociale katten te versnellen en de kans van slagen zo hoog mogelijk te maken, door:

 • Aan te geven hoe groot de kans is dat de katten elkaar accepteren en hoelang dit ongeveer zal gaan duren
 • Je te adviseren welke ruimtes het geschiktst zijn om te gebruiken voor de langzame introductie
 • Hoe je ervoor kunt zorgen dat een langzame introductie ook mogelijk is in een kleine woning.
 • Persoonlijk advies en tips hoe je de introductie tussen jouw katten het beste kunt aanpakken
 • Aan te geven hoe ontspannen de katten zich voelen in elke ruimte in huis.
 • MEMO (multimodale omgevingsverrijking) – door aanpassingen in de leefomgeving voelt de kat zich veiliger en ontspant hij zich sneller waardoor hij lekker in zijn vel komt te zitten en meer open staat voor vriendschap
 • Aan de hand van video’s bepalen wij hoe de katten tegenover elkaar staan aan de hand van hun lichaamstaal en hun gedrag. Ook kunnen we bepalen of de katten er al aan toe zijn om echt samengezet te worden.
 • Wat je moet doen bij een mislukte introductie

Heb je iets te vragen of wil je advies?

Neem contact op
Als jij je eigen situatie wil voorleggen aan en wil overleggen met een deskundige, dan maken we daar graag voldoende tijd voor! Je kunt op verschillende manieren contact opnemen. Lees aub dit artikel helemaal voordat je een vraag stelt, niet alle problemen zijn namelijk op te lossen middels een gouden tip. Dit geldt vooral voor vragen over vroeggescheiden (voor 12 wk) katten die samen worden geplaatst. We kunnen ook niets veranderen aan een te groot leeftijdsverschil (kitten bij oudere kat) of een te klein huis. Neem contact op via het servicegebied

Kattengedragstherapeut MSc. Denise van Lent studeerde in 2014 af als gedragsbioloog en heeft zich gespecialiseerd in kattengedrag en feline obesitas. De blog, Youtube video's, wetenschappelijk onderzoek, lezingen, artikelen in kattenmagazines en de webshop zijn gericht op het voorkomen van gedragsproblemen bij katten. En op het snappen wat er in het koppie van je kat omgaat. Kattendrag is meestal logisch te verklaren vanuit de biologie en natuurlijke behoeften van de kat!

Comments

 • Jacqueline Ooms

  08/11/2020

  We hebben sinds vijf maanden twee nieuwe katten, twee broertjes.
  Onze kat van 15 jaar oud heeft altijd samengeleefd met onze hond en een andere kat. Hond en kat zijn vorig jaar overleden. Hond aan ouderdom en de kat op zeven jarig leeftijd doodgereden.
  Na een ongeveer een jaar hebben we deze twee nieuwe katjes gekregen.
  Onze ‘oude’ kat reageerde wat afwijzend, maar bleef wel binnen komen. Echter is ze nu al vijf dagen bij de buren in de tuin en komt ze niet meer thuis. Ik heb haar net gehaald, ze is nu binnen, maar wil weer weg. Wat kan ik doen?

 • Anna Maria

  04/02/2021

  Hoi , ik heb een 5 maanden oude zwarte kater ( gecastreerd) Hij is bij ons gekomen toen hij 7 weken was , komt van een nest van 5 . Hij is speels en lief maar bijt nog veel . Loopt zich ook wel te vervelen. We spelen er veel mee, zijn alle dagen thuis maar toch is het blijkbaar niet goed. Nu hebben we gedacht om een kitten erbij te nemen, iemand heeft een kitten meisje van 4 maanden . Hoe moeten we die 2 introduceren? Direct bij elkaar zetten of apart houden. Ze zijn nog kittens en men had me gezegd dat je ze bij elkaar kan zetten direct, maar onze kater is al bang als er iemand binnen komt aan de deur.
  Ook komt onze kater nog niet buiten , zolang hij binnen wil zijn is dat veiliger.

 • vrijsen wouter

  17/04/2021

  Hoi. Heb nu ne 6 maanden oude gesteriliseerde kater in huis maar wil er nog een kattin bij nemen ,deze gaat waarschijnlijk het nest verlaten op ongeveer 3 maanden zijn nu pas geboren.
  Heb het stappenplan gelezen en klinkt logisch mijn huidige kater is zeker niet vals of zo maar ne speelvogel af en toe.
  Heb jij tips erover hoe ik ze best kan samenbrengen?
  Grtz Wouter

 • Harry

  12/05/2021

  Hallo
  Even een vraagje!
  Mijn vriendin en ik willen binnenkort gaan samenwonen en wij hebben beide 2 poezen, dus straks 4 totaal.
  Heb je nog tips om deze poezen op een ‘vreedzame’ manier aan elkaar te laten wennen en samen te voegen?

  Alvast bedankt
  Groetjes

 • Pia

  11/06/2021

  We zijn nu een tijdje bij stap 7. Maar dit lijkt nu te stagneren na 3 weken. We hebben twee thai kittens en twee oude thai katten. De oudjes blijven afstand houden en zijn ligt gespannen. Als ze al iets dichter bij zitten als we starten met het inzicht brengen blaast de oudste zacht en loopt dan iets verder weg om daar te gaan liggen. De andere is we in beweging te brengen maar ook sneller geneigd te blazen of te brommen. Wat kunnen we doen om ze te helpen verder te komen in dit proces? Oudste speelt nooit als er andere bij zijnen de andere doet dit alleen een beetje, voor haar werkt de borstel wel heel goed, maar loopt dan toch na even weg

 • Nienke

  07/07/2021

  Hi, wij hebben een sociale kater van 10 maanden (Taco). Hij komt uit een nestje van 4 kittens en woont inmiddels al 7 maanden bij ons. Hij speelt graag met de buurkatten. Vanaf het begin was dit al leuk spelen als hij ze buiten tegen kwam. Ze hebben nooit naar elkaar geblazen of gegromd. Omdat Taco straks vaker alleen gaat zijn wanneer wij weer meer uren naar kantoor gaan hadden we bedacht dat het leuk voor hem zou zijn om nog een kat te nemen. Zodat Taco een speelmaatje heeft.

  Nu hebben we Maki in huis genomen, een katertje van ongeveer 10 weken. Hij komt uit een nestje met 5 kittens. Als ze niet matchten mogen we hem nog terug brengen, dit brengt ons erg aan het twijfelen. We hebben hem nu een week en hoewel ze elkaar in grote lijnen steeds meer lijken te tolereren is er van vriendschap nog geen sprake. Taco is wel nieuwsgierig, maar Maki gebruikt nog veel zijn nagels en blaast/gromt naar Taco. Niet altijd, wel regelmatig.

  Taco is ook niet helemaal zichzelf sinds we Maki hebben. Wij spint minder vaak, zeker wanneer Maki in dezelfde ruimte is, en hij wil minder geaaid/geknuffeld worden door ons. Ook hebben we het idee dat hij zich minder welkom in huis voelt.

  Hoewel we Maki heel leuk vinden, willen we niet dat het ten koste gaat van Taco. We hebben Maki immers genomen juist om het voor Taco leuker te maken. Daarom twijfelen we heel erg om Maki te houden. Met beiden buurtkatten kon Taco het wel direct goed vinden, met Maki niet. Is dit normaal, of moeten we het meer tijd geven?

  Alvast bedankt voor je antwoord!

 • Astrid Laros

  08/07/2021

  Anderhalf jaar geleden namen wij 2 Mia en Mikki (zusjes) in huis. Vorige maand liep Mikki weg. Verdriet bij iedereen in huis. Na exact een maand werd ze gisteren teruggevonden een heel eind verderop. Iedereen blij, behalve haar zus Mia. Die blaast en gromt. Bij de hereniging was het eerst snuffelen en na de geur te hebben ontdekt ging ze blazen en grommen. Moeten we dit gewoon de tijd geven? (Huis is groot genoeg voor ieder een eigen plekje, dus ze hoeven elkaar niet op te zoeken, maar voorheen sliepen ze samen in 1 mand. Zo hecht waren ze)

 • Astrid

  31/10/2021

  Onze 3-jarige mainecoon heeft een nestje van 4 kittens gehad. Wij hebben 1 kitten gehouden (een meisje). Enkele weken nadat de andere 3 kittens weg waren begon moeder opeens te blazen en te grommen naar haar dochter. En dit werd op den duur alleen maar feller en ze begon zelfs naar ons te blazen. Beide poezen kunnen normaliter het hele huis (3 verdiepingen) door en ook naar buiten. We hebben moeder nu vorige week laten steriliseren en zij zit nu sinds een week alleen op de bovenste verdieping en het kitten (ondertussen ook al weer 9 maanden) op de benedenverdieping. De moederpoes wordt na een week rust weer helemaal de oude. Wat voor ons heel prettig is om te zien maar dus ook aangeeft dat haar dochter de stress factor voor haar is. Maar wat zijn nu de beste stappen om ze weer bij elkaar te brengen dat hopelijk de stress voor haar verdwijnt?

 • Krista

  10/02/2022

  Hebben sinds 3 weken een kitten (maine coon), is met +12 weken bij ons gekomen. Onze huidig kat (3,5 jaar) blijft blazen, weglopen en als de kitten te dichtbij komt meppen. De kitten gaat ook graag achter de oudere kat aan, om te spelen maar ook om haar in de gaten te houden. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de huidige kat haar “accepteert”, (ze hoeven elkaar niet schoon te likken, als beste vriendjes) maar zonder meppen en blazen

 • Imaan

  12/04/2022

  Ik heb een kater van 5 maanden die plotseling niet kan zien vanwege anemie. De DA weten niet zeker of zijn zicht nog terugkomt, maar hebben er wel hoop in. Nu heb ik sinds gisteren een poesje (7wk) voor hem gehaald, omdat ik dacht dat het wel leuk zou zijn voor hem. De eerste ontmoeting ging niet zo soepel. Ze begonnen naar elkaar te blazen, dus heb ik ze beiden in een aparte kamer gezet. Aangezien mijn kater blind is, ervaart hij het anders. Zijn er nog andere tips die ik kan volgen of geldt voor mijn kater dezelfde stappenplan?

 • Sue

  28/07/2022

  Beste

  We hebben 2 katten van ongeveer 4 jaar. Nu door dit artikel te lezen (en de anderen) besef ik dat beide naast elkaar leven. (Beide asielkittens geweest die gedropt zijn op heel jonge leeftijd) nu vonden we tijdens onze vakantie in de Ardennen een gedropte kitten van 8 weken. We hebben hem meegenomen en we merken dat onze kater van ongeveer 4 jaar redelijk goed reageert. Nog geen vrienden dat niet maar hij komt zelf vaak naar de plek van de kitten om te vertoeven als deze slaapt. Is de kitten wakker trekt hij naar zijn plekje in de tuin om te rusten.
  Onze kattin is meteen nadat ze de kitten nog maar rook gevlucht. Nu hebben we ontdekt dat ze een “2de” thuis heeft bij buren die haar ook eten geven. Is er nog kans dat ze terug komt? Ze komt al terug op ons dak maar niet in de tuin of in huis. Ze loopt weg zodra we haar naam roepen.
  Ik las dat we dan best de kitten wegdoen, alleen is dat niet grof? En waar zou je die dan naartoe doen?

 • Roy Snellens

  11/08/2022

  Hoi Denise,
  Wij zijn gaan samenwonen sinds begin dit jaar, zij had twee Britse kortharen (Wouter van 4 en Berend van 3) en ik een Europese korthaar (Odin van 2 jaar oud). Alle drie mannetjes. We hebben ze langzaam geïntroduceerd en Wouter de oudste heeft altijd wat meer moeite gehad met de introductie. Berend en Odin spelen inmiddels al een tijd samen en hebben wel eens wat neus contact en reageren ontspannen op elkaar.

  Wouter heeft een enorme focus op Odin, gaat naar hem op zoek, blijft hem achtervolgen en als hij de kans heeft doet hij een charge. Odin blaast op die momenten en gaat vervolgens in een veilig hoekje zitten. Hoe kan ik dit stoppen?

  (Ook vermoed ik dat Odin op de kattenbak is ‘aangevallen’ want hij vind een volledige bak niet meer fijn, het moet nu een open bak zijn voor hij gaat.)

 • Mariska

  14/10/2022

  Dag Denise,
  Wij hebben een 11 maanden oude kat (vrouwtje) die heel sociaal is en waarbij we onlangs 2 kittens van 14 weken oud hebben gezet (1 mannetje en 1 vrouwtje). Alle 3 de katten zijn meer dan 13 weken in het nest gebleven. We hebben de katten geïntroduceerd via doekjes met geur. De eerste keer dat onze 11 maanden oude kat de kittens zag begon ze heel hard te blazen en te grommen. Ondertussen zijn we een week verder en het blazen is gestopt, ze kunnen zelf een korte periode in dezelfde ruimte. We spelen met de samen en dat lukt ergens wel goed, de 11 maanden oude kat vindt het zelfs geen probleem dat ze haar eten komen op eten (is per ongeluk eens gebeurd). Het probleem is nu wel dat onze 11 maanden oude kat op een bepaald moment heel de tijd achter de kittens aan loopt, op ze sprint, begint te bijten en te slaan en het uitkomt in een ‘gevecht’. We proberen ze dan onmiddellijk uit elkaar te halen en tot rust te laten komen maar elke dag opnieuw begint ze hetzelfde te doen. Zelfs al blazen of huilen de kittens toch stopt ze niet. Om de een of andere reden doet ze het ook wat feller bij het mannetje dan bij het vrouwtje. We willen niet riskeren dat de kittens bang krijgen van haar maar weten niet goed hoe we er nu verder mee moeten. Ondertussen begint het het mannetje nu ook zelf naar de 11 maanden oude kat te slaan als ze in zijn buurt komt. Heb jij toevallig wat tips of enige idee of het normaal gedrag is van onze 11 maanden oude kat? Alvast bedankt!!

 • Pieter

  03/03/2023

  Beste Denise,
  Bedankt voor jouw waardevolle richtlijnen op je site over het introduceren van een nieuwe kat bij een andere kat. Een jaar geleden hebben wij een jonge kitten van slechts enkele weken oud in onze tuin gevonden naast haar dode moeder, waarop we haar geadopteerd hebben. Omdat ze nu en dan een ganse dag alleen thuis is wegens de baasjes die aan het werk zijn, dachten we dat wat gezelschap in de vorm van een ander katje haar goed zou doen tegen de eenzaamheid. Dus hebben we onlangs een jonge kater (4maanden) uit het asiel geadopteerd. Onze kitten is intussen 9 maand oud. We merken dat de introductie moeilijk verloopt, wellicht omdat ons eerste katje niet in een nest is opgegroeid, iets waar ons helaas niet voor gewaarschuwd werd bij het in huis halen van een tweede kat. Ze kan wel naar buiten en komt daar ook enkele andere katten uit de buurt tegen, wat mij doet geloven dat ze ergens toch een beetje sociale vaardigheden moet hebben. Althans, dat hopen we. De introductie doen we heel voorzichtig maar deze verloopt voorlopig moeizaam. Ons nieuwe katertje is erg nieuwsgierig terwijl onze oudere kitten vooral angstig is, snel wegrent bij een confrontatie en ook blaast naar de ‘indringer’. We laten de nieuwkomer voorlopig (intussen 1 week) in een aparte ruimte en proberen met korte ontmoetingsmomenten de spanning tussen beiden weg te halen. Mijn vraag aan jou is de volgende: bestaat er een kans dat ons oudere katje ooit zal wennen aan de nieuwkomer, gezien haar achtergrond? Of moeten we ons daar geen illusies rond maken? Ook kunnen ze via de spleet van de deur elkaar ruiken en daar vertoeven ze dan ook vaak, alleen weet ik niet of dit uit blijde nieuwsgierigheid is of uit angstige nieuwsgierigheid. Is het verstandig om ze voortdurend toegang te geven tot de deur, om zo al beetje bij beetje aan elkaars geur te laten wennen? Of kan ik deze momenten ook best beperken in de tijd? Alvast bedankt voor je antwoord!

 • Talitha

  20/03/2023

  Hoi Denise,
  Ongeveer 3 jaar geleden hebben wij twee katten, broer en zus in huis genomen. Deze twee waren erg close met elkaar. Twee jaar geleden is het broertje aangereden en overleden. Omdat wij het toen heel erg zielig vonden voor ons poesje dachten we goed te doen een nieuwe poes erbij te nemen. Hier hebben we drie maanden mee gewacht. We hebben er toen een kater bijgenomen van 11 weken oud. Helaas pakte het niet uit zoals we gehoopt hadden, dat ons poesje steun en plezier aan hem zou hebben. De kater wil veel en hard spelen en komt regelmatig op haar zitten en bijt haar dan in haar nek of komt haar tunneltje in wanneer ze ligt te slapen bijvoorbeeld. Soms blaast ze wel eens, maar ze komt verder niet echt voor haarzelf op. We pakken dan de kater op zodat hij van haar af gaat of we maken geluidjes om hem af te leiden. Het is niet dat ze vechten, maar echt heel fijn gaan ze ook niet met elkaar om. Ze ruiken de laatste tijd wel meer aan elkaar, totdat hij zijn poot weer om haar heen doet en zij snel maakt dat ze wegkomt. We hebben nu voor de nachtrust de tussendeur dicht gedaan, zo slapen ze niet bij elkaar en kan zij rustig liggen zonder dat hij haar weer komt ‘lastigvallen’.
  Wij weten niet goed wat we hiermee moeten doen, hoe we de situatie moeten verbeteren en of dat ze elkaar nu gedogen of elkaar toch echt niet mogen. Ik ben bang dat het te kort was op het overlijden van haar broertje en we haar helemaal geen plezier hebben gedaan om een nieuwe kat erbij te nemen. Wat zou jij adviseren?

 • Suus

  14/07/2023

  Hoi Denise
  Sinds kort heb ik een kitten in huis van 4 maanden. Voor de vakantie opvang zal ze naar een vriendin gaan die hetzelfde ras heeft, deze kat is ongeveer een jaar. Nu hebben we ze laten kennis maken maar mijn kitten was erg bang. Is het van belang om ze af en toe al te laten kennis maken of kunnen we dit beter doen als de kat dan mijn vriendin echt hier komt logeren? (Over 2 maanden voor een week)

 • Hailey

  06/11/2023

  Hallo Astrid,

  Ik heb 1- 2 jarige Britse korthaar poes luna, gesteriliseerd en ze leek een beetje verveeld en eenzaam. Opzoek dus naar een 2e kat. Britse korthaar Mia 1 jaar nu ook gesteriliseerd.
  Langzame introductie gehandhaafd
  Echter vallen zij elkaar niet aan..
  tijdens eten is de jonge Mia van de rel en wil ze graag als eerst eten en als ze de kans krijgt duet ze de 1st wonende kat luna zo opzij. Ik zorg dan met moeite dat luna de 1ste blijft en haal ze uit elkaar. Houd Mia in de gaten want als ze klaar is gaat ze over naar luna haar bak en als ze de kans krijgt duwt ze luna opzij.
  Daarnaast had ik 2 kattenbakken op de 1ste etage dit leek goed te gaan. Luna ging ook op de bak van Mia en Mia begon plasjes te doen op de oude plek kattenbak begane grond. Mia(nieuwskat) haar bak geplaatst op plek van haar plasjes, nu blijft ze plasjes voor de haar eigen bak doen.
  Het vernield mijn vloer en stank dat ook nog. Hoe kan dit plas gedrag opgelost worden?
  Moet ik de introductie opnieuw terug gaan. Apart houden en weer opbouwen? Duidelijk dat de nieuwe kat wil domineren? Moet ik haar dan juist wel tijdens het eten de voorrang geven ipv de 1ste kat?

Post a Comment

Consecte libero id faucibus nisl tincidu. Magna etiam tempor orci lobor faculs lorem ipsum.

Instagram feed

Inhoud mag niet worden overgenomen zonder toestemming